Delo pomorščakov na ladji je eden najtežjih in najzahtevnejših poklicev. Pomorščaki imajo velikokrat zelo dolg delovnik, delajo daleč od doma, so izolirani v multikulturnem, mikrodružbenem okolju, ki je urejeno strogo hierarhično. Raziskave so pokazale, da je ustrahovanje zelo pogost pojav na ladjah. Takšne situacije velikokrat posledično povzročijo težave v mentalnem zdravju, kar prinaša tveganja za življenja posameznikov, za ladje, potnike, tovor in ne nazadnje tudi za onesnaženje okolja in lokalno obmorsko gospodarstvo.

PROmoting MEnTal HEAlth at Sea (PROMETHEAS) je projekt v okviru Erasmus+ KA2 strateškega partnerstva za poklicno izobraževanje, ki razvija inovacije na področju pomorske industrije. Osrednji cilj tega projekta je razviti tečaj usposabljanja in zbrati učne vire za pomorščake in pomorske delavce, ki jim bodo pomagali ohranjati in izboljšati mentalno zdravje. Projekt se osredotoča na različna vprašanja, ki izhajajo iz težav z mentalnim zdravjem, in bo slušateljem zagotovil potrebne informacije in svetovanje o tem, kako se soočiti s težavami.

Glavna ciljna skupina projekta PROMETHEAS so kapitani dolge plovbe, kadeti in ostali pomorščaki.
Vsebine bodo uporabne tudi za vse strokovnjake, ki delajo na področju mentalnega zdravja in ustrahovanja za pomorščake, ustanove za poklicno izobraževanje, svetovalce za to področje in tudi za navtične akademije in pomorska podjetja.

Na projektu sodeluje sedem partnerskih organizacij; tri pomorske univerze, tri zasebna izobraževalna podjetja z izkušnjami v pomorskem sektorju in še združenje podjetij iz pomorskega sektorja, ki ima tesne povezave s socialnimi partnerji. Partnerske organizacije prihajajo iz šestih držav (Poljske, Finske, Grčije, Slovenije, Španije in Velike Britanije).

V okviru projekta PROMETHEAS bomo ustvaril tri ključne intelektualne vsebine:
1. repozitorij virov o mentalnem zdravju za pomorščake,
2. spletni tečaj za kapitane in pomorščake,
3. digitalno aplikacija - samoocenjevanje.

Organizirali bomo tudi skupno učno dejavnost za osebje v Raumi na Finskem na temo »Oblikovanje in začetni razvoj vsebin usposabljanja o mentalnem zdravju kapitanov in pomorščakov« ter 6 multiplikativnih dogodkov v Szczecinu, Raumi, Ljubljani, Cadizu, Pireju in Coventryju.
Izsledke in vsebine projekta bomo delili v okviru različnih dejavnosti:

 • Razvoj strategije razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta
 • Razvoj spletne strani/družbenih medijev (Facebook, LinkedIn)
 • Razvoj blagovne znamke/loga/zgibanke projekta
 • Vzpostavitev seznamov prejemnikov za razširjanje rezultatov projekta
 • Razvoj in distribucija petih glasil
 • Članki (EPALE, DISCUSS, University Press, pomorske revije itd.)
 • Predstavitve na državnih konferencah in dogodkih
 • Promocija na Facebooku in LinkedInu
 • Posodobljena in končna strategija izkoriščanja rezultatov projekta

Vsi partnerji bodo uporabili svoje diseminacijske sposobnosti in se bodo vključili v EU povezave in mednarodne organizacije, kot so IWHO, ILO, Evropski transportni delavci (ETF), Mednarodna pomorska organizacija (IMO), Mednarodna mreža za dobro počutje in pomoč pomorščakom (ISWAN) itd.

PROMETHEAS projekt vključuje številne dejavnosti, s katerimi bo na ciljanih testnih skupinah zagotovil obsežno testiranje rezultatov projekta, z namenom zagotoviti kvaliteto izdelkov. Pričakuje se, da bo v času trajanja projekta doseženih približno 15.000 oseb iz ciljnih skupin.

Projekt je inovativen na svojem področju, saj:

 • mentalno zdravje in ustrahovanje na plovilih še ni bilo nikoli prej predmet Erasmus+ projekta;
 • uporabili bomo celosten pristop k obravnavi dobrega počutja pomorščakov, vključno z različnimi fizičnimi, čustvenimi, kulturnimi in organizacijskimi dejavniki (in ustreznimi vajami);
 • v celoti bo izkoristil digitalne tehnologije in zagotovil aplikacijo za usposabljanje in spremljanje na delovnem mestu, namesto da bi se zanašal na tradicionalna sredstva usposabljanja, ki ne ustrezajo dejanskim potrebam ciljne skupine;
 • uporabljali bomo igralni element, ki že sam po sebi deluje protistresno in zdravilno na mentalno zdravje, ter sistem nagrajevanja z značkami po zaključku vsake stopnje pridobivanja učnih rezultatov.

Vse vsebine, ki bodo nastale v okviru projekta, bodo na voljo v angleškem, poljskem, slovenskem, španskem in grškem jeziku.