Praca marynarzy na statkach morskich jest jednym z najcięższych, najbardziej wymagających zawodów. Marynarze często pracują przez bardzo długie godziny, z dala od swoich krewnych, odizolowani w wielokulturowym, wysoce zhierarchizowanym mikrospołeczeństwie. Badania wykazały również, że częstym zjawiskiem na statkach jest nękanie i zastraszanie marynarzy. Takie sytuacje często powodują problemy ze zdrowiem psychicznym, które zagrażają życiu, statkowi, pasażerom, ładunkom, środowisku przed zanieczyszczeniem i lokalnym gospodarkom przybrzeżnym.

PROmoting MEnTal HEAlth at Sea (PROMETHEAS) to strategiczne partnerstwo Erasmus+ KA2 VET (kształcenie i szkolenia zawodowe) skupiające się na rozwoju innowacji dla morskiego przemysłu handlowego. Głównym celem tego projektu jest opracowanie kursu szkoleniowego i zasobów edukacyjnych dla marynarzy i pracowników morskich dotyczących zachowania i poprawy ich zdrowia psychicznego. Projekt skupi się na różnych kwestiach wynikających z problemów ze zdrowiem psychicznym i zapewni uczącym się niezbędne informacje i konsultacje na temat radzenia sobie z tymi problemami.

Główną grupą docelową projektu PROMETHEAS są kapitanowie marynarki handlowej, marynarze i kadeci,
natomiast dodatkowymi beneficjentami będą trenerzy zdrowia psychicznego i nękania, ośrodki szkolenia zawodowego (VET) oraz konsultanci sektora, a także szkoły żeglarskie i firmy żeglugowe.

Partnerami jest siedem organizacji (3 uczelnie morskie, 3 prywatne firmy szkoleniowe-konsultanci z doświadczeniem w sektorze oraz stowarzyszenie firm sektora morskiego o silnych powiązaniach z partnerami społecznymi) pochodzących z 6 krajów (Polska, Finlandia, Grecja, Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania).

Mówiąc dokładniej, PROMETHEAS stworzy trzy podstawowe rezultaty pracy intelektualnej:
1. Repozytorium zasobów dotyczących zdrowia psychicznego dla personelu morskiego
2. Kurs e-learningowy dla kapitanów i marynarzy
3. Aplikacja do samooceny zdrowia psychicznego

Zorganizowane zostanie również wspólne szkolenie personelu w Raumie (Finlandia) na temat „Projektowania i wstępnego opracowywania treści szkoleniowych dotyczących zdrowia psychicznego kapitanów i marynarzy” oraz 6 wydarzeń upowszechniających w Szczecinie, Raumie, Lublanie, Kadyksie, Pireusie i Coventry.
Działania upowszechniające to np.:

 • Opracowanie strategii upowszechniania i eksploatacji
 • Rozwój strony internetowej/media społecznościowe (Facebook, LinkedIn)
 • Opracowanie marki/logo/ulotki projektu
 • Ustanowienie list odbiorców do rozpowszechniania
 • Opracowanie i dystrybucja pięciu biuletynów
 • Artykuły (EPALE, DISCUSS, University Press, magazyny morskie itp.)
 • Prezentacja na krajowych konferencjach i wydarzeniach
 • Promocja na Facebooku i LinkedIn
 • Zaktualizowana i ostateczna strategia eksploatacji

Wszyscy partnerzy będą wykorzystywać swoje sieci rozpowszechniania, a także będą angażować w projekt obejmujące całą UE sieci i organizacje międzynarodowe, takie jak IWHO, ILO, Europejscy Pracownicy Transportu (ETF), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), Międzynarodowa Sieć Pomocy i Opieki Marynańskiej (ISWAN). itp.

PROMETHEAS ma wbudowane działania , takie jak liczne grupy fokusowe i szeroko zakrojone pilotaże wbudowane w plan projektu, aby zapewnić jakość wyników projektu. Oczekuje się, że w trakcie trwania projektu dotrze do około 15 000 osób należących do grup docelowych.

Projekt jest innowacyjny, ponieważ:

 • zdrowie psychiczne i zastraszanie na statkach to tematy, których projekty Erasmus+ nie zajmowały się do tej pory;
 • zastosuje holistyczne podejście do dobrego samopoczucia marynarzy, obejmujące różnorodny zakres czynników fizycznych, emocjonalnych, kulturowych i organizacyjnych (oraz odpowiednie ćwiczenia);
 • będzie w pełni wykorzystywać technologie cyfrowe i dostarczać szkolenia i aplikacje monitorujące w miejscu pracy, zamiast polegać na tradycyjnych środkach szkoleniowych, które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom grupy docelowej;
 • będzie wykorzystywał element gry, mający sam w sobie antystresowy i leczniczy wpływ na zdrowie psychiczne oraz system nagradzania odznakami po ukończeniu każdego etapu zdobywania efektów uczenia się.

Rezultaty będą dostępne w języku angielskim, polskim, fińskim, słoweńskim, hiszpańskim i greckim.