Dlaczego

Tło

Praca marynarzy na statkach to jeden z najtrudniejszych, najbardziej wymagających zawodów. Marynarze często pracują przez bardzo długie godziny, z dala od swoich krewnych, odizolowani w wielokulturowym, wysoce zhierarchizowanym mikrospołeczeństwie. Badania wykazały, że jednym z częstych zjawisk spotykanych na pokładach statków jest nękanie i zastraszanie. Taka sytuacja często powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym, które zagrażają życiu, statkom, pasażerom, ładunkom, środowisku przed zanieczyszczeniem i lokalnym gospodarkom przybrzeżnym.