Miksi

Taustaa

Merenkulku on yksi kuormittavimmista ammateista. Laivaympäristö on monikulttuurinen ja hyvin hierarkkinen mikroyhteisö, jossa merenkulkijat työskentelevät hyvin pitkiä päiviä eristyksissä ja erossa läheisistään. Tutkimukset ovat osoittaneet kiusaamisen olevan hyvin yleistä laivaympäristössä. Tämä usein johtaa lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin, mikä aiheuttaa vaaraa ihmishengille, aluksille, matkustajille, lastille, ympäristölle ja elinkeinoelämälle.