Γιατί

Υπόβαθρο

Η εργασία των ναυτικών στα πλοία είναι ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά επαγγέλματα. Οι ναυτικοί συχνά εργάζονται για πολλές ώρες, μακριά από τους συγγενείς τους, απομονωμένοι σε μια πολυπολιτισμική, εξαιρετικά ιεραρχημένη μικροκοινωνία. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο εκφοβισμός είναι ένα συχνό φαινόμενο στα πλοία. Αυτή η κατάσταση συχνά δημιουργεί προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία δύναται να θέσουν σε κίνδυνο ζωές, πλοία, επιβάτες, φορτία, το περιβάλλον με ρύπανση καθώς και τις τοπικές παράκτιες οικονομίες.