Kiusaamisen kohtaaminen

Tämän kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva kiusaamisesta ilmiönä työpaikalla, sekä laivalla että maissa.