Topic outline

  • Tämä arkisto sisältää kirjallisuushakujen tulokset ja tulokset kyselystä, jolla kartoitettiin mielenterveysongelmia sekä selvitettiin kiusaamisen ja häirinnän vaikutusta merenkulkijoihin ja sitä, miten se voidaan kitkeä.

    Arkistossa olevien asiakirjojen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään keskeisiä tekijöitä, jotka helpottavat merenkulkijoita selviytymään mielenterveysongelmista, ja samalla antaa heille välineitä kiusaajien kohtaamiseen ja kiusaamisen hallintaan.

    Arkiston tarkoituksena on suojella ja tukea hyvän johtamisen sekä terveen ja kannustavan työkulttuurin merkitystä.