Topic outline

  • Niniejsze repozytorium stanowi studium badań literaturywowych związanych z identyfikacją problemów ze zdrowiem psychicznym pracowników branży morskiej. Rezpozytorium zawiera szereg artykułów i materiałów wspomagających, związanych z wpływem zastraszania i nękania marynarzy oraz przedstawia spososby wyeliminowania tych czynników w codziennej pracy na morzu.  Repozytorium zostało stworzone, aby pomóc zrozumieć kluczowe kwestie, które sprawiają, że marynarze są lepiej przygotowani do przeciwdziałania problemom ze zdrowiem psychicznym, jednocześnie ucząc się sposobów skuteczniejszej konfrontacji i radzenia sobie z osobami nękającymi i prześladowcami. Repozytorium koncentruje się także na ochronie i wspieraniu znaczenia dobrego przywództwa oraz zdrowej i wspierającej kultury pracy.